14.9.11

Cudowne dziecko - warsztaty dla rodziców

W dniach 21-23 października br. w Akademii Szkraba w Opolu odbędą się warsztaty dla rodziców, poświęcone metodom stymulowania u dzieci naturalnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Zajęcia poprowadzi Aneta Czerska z Instytutu Rozwoju Małego Dziecka „Cudowne Dziecko” w Warszawie. W tych dniach odbędą się trzy warsztaty:

- Cudowne czytanie. Jak nauczyć małe dziecko czytania fotograficznego w pół minuty dziennie.
- Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka
- Jak wychować dziecko o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej.

Pani Aneta Czerska jest matematykiem, pedagogiem i dydaktykiem, mieszka i pracuje w Warszawie i Aarhus w Danii. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w dydaktyce. Zajmuje się edukacją prawopółkulową oraz badaniem rozwoju dzieci od poczęcia. Szczególnie interesuje się metodami prowadzącymi do szybkiego rozwoju mózgu, które wydobywają zdolności dzieci zdrowych, a dzieciom z problemami neurologicznymi lub uszkodzeniem mózgu pomagają osiągnąć zdrowie. Jest założycielką Instytutu Rozwoju Małego Dziecka i autorką metody „Cudowne Dziecko”, która wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci od urodzenia do 6. roku życia.

Krótkie opisy warsztatów:
- Cudowne czytanie. Jak nauczyć małe dziecko czytania fotograficznego w pół minuty dziennie? – od urodzenia do 6 roku życia.
W ciągu jednego dnia uczestnicy poznają prostą i szybką metodę czytania, która wykorzystuje naturalne zdolności dziecka do nauki. Metoda ta nie zaburza rozwoju dziecka ani go nie stresuje, ponieważ nauka czytania zajmuje tylko pół minuty dziennie, a nabywanie tej umiejętności odbywa się w formie zabawy. Tak więc samo czytanie, jak mówi twórca tej metody, jest „skutkiem ubocznym” właściwej stymulacji rozwoju małego dziecka.

- Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka - od urodzenia do 9. roku życia
Nigdy później nie będziesz mieć takiej okazji. Dziś Twoje Dziecko z łatwością nauczy się wszystkiego, na co w przyszłości (jako dorosły) musiałoby przeznaczyć wiele miesięcy czy lat.
Ludzki umysł ma niezmierzone możliwości w dziedzinie zapamiętywania, nauki czy twórczego myślenia. Umysł Twojego dziecka także i to w stopniu znacznie większym, niż sądzisz. Trzeba się jednak nauczyć, jak najskuteczniej zaprząc do pracy sieć około stu miliardów neuronów, jak wykorzystać ten wyjątkowy dar – nasz mózg.

- Jak wychować dziecko o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej – od pierwszego roku życia.
"Sukces życiowy co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań – grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną."
Wychowanie dziecka o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, to test dla rodziców z cierpliwości, dobroci i mądrości. Możemy pomóc dziecku poznać samego siebie, nauczyć je panować nad własnym życiem i nauczyć wybierać własną drogę. Proces zgłębiania własnej osobowości może być dla dziecka wielką frajdą.

Informacje ogólne o warsztatach:

Każdy z warsztatów trwa około 12 godzin i składa się na nie 4-godzinny wykład wprowadzający oraz 7,5 godzin warsztatów.

Koszt udziału w jednym z ww. warsztatów to 420 zł.
Dla uczestników dwóch lub trzech warsztatów udzielamy rabat:
- udział w 2 warsztatach – 720 zł (rabat 120 zł),
- udział w warsztacie weekendowym (trzy ww. warsztaty) - 990 zł (rabat 270 zł).

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 21.09.2011.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto (warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto bankowe Akademii Szkraba nr rachunku 87 1140 2004 0000 3202 5651 0737).
Informacje i kontakt: www.akademiaszkraba.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz