5.6.11

Ekobobas bis - konkurs!


Uwaga uwaga! Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla rodziców z Opola, którzy stosują pieluchy wielorazowe dla swojego dziecka. Do wygrania 10 bonów o wartości 100zł do zrealizowania w internetowym sklepie Ekobaby. Kto pierwszy, ten lepszy :-)
Poniżej regulamin konkursu. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Regulamin drugiej edycji konkursu „Ekobobas” organizowanego przez Fundację OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego przy wsparciu Urzędu Miasta Opola

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w internetowym konkursie fotograficznym „Ekobobas” (dalej jako Konkurs), organizowanym przez Fundację OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego i grupę nieformalną Mamowo (zwaną dalej Organizatorem), przy wsparciu Urzędu Miasta Opola.

2. Konkurs jest nieodłączną częścią zadania „Ekorodzina” i jego celem jest zachęcenie opolskich rodziców do używania pieluch wielorazowych w pielęgnacji swojego dziecka.

3. Konkurs rozpoczyna się 5 czerwca 2011 r. i trwa do 5 września 2011 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi w komunikacie zamieszczonym na internetowej stronie www.mamowo.blogspot.com .

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, będące rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka/dzieci do lat 3, zameldowane na terenie Miasta Opola.

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie na adres mamowo@gmail.com 2 zdjęć prezentujących dziecko Uczestnika Konkursu w pieluszce wielorazowej (zdjęcie pierwsze) oraz „stosiku pieluszkowego”, czyli zbioru pieluch wielorazowych posiadanych przez Uczestnika Konkursu (zdjęcie drugie). Zdjęcia przyjmowane są tylko w postaci elektronicznej (pliki graficzne w formacie jpg) jako załącznik do wiadomości e-mail - zgłoszenia. Całkowita wielkość przesłanej wiadomości nie może przekroczyć 6MB. Każdy Uczestnik może przysłać tylko 1 zgłoszenie ze zdjęciami, przy czym zgłoszenia tego samego dziecka nadesłane przez kilka różnych osób, nie będą brane pod uwagę.

5. Zgłoszenia osób spoza Opola oraz laureatów zeszłorocznej edycji konkursu (Ekobobas 2010), w przypadku kiedy dotyczą dziecka zgłoszonego do konkursu w 2010 roku, nie będą brane pod uwagę.

6. W treści e-maila/zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (opiekuna dziecka) oraz imię i nazwisko dziecka, które jest na zdjęciu, adres autora zdjęcia – Uczestnika Konkursu, telefon kontaktowy, ewentualny komentarz do zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W temacie e-maila należy wpisać „Ekobobas – zgłoszenie”.

7. Pierwszych 10 osób (decyduje data i godzina zapisana w dostarczonej wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie do konkursu), które nadeślą zdjęcia spełniające opisane wymagania, otrzyma bon prezentowy o wartości 100zł każdy, do wykorzystania w internetowym sklepie ekobaby.pl, mającym w swojej ofercie pieluchy wielorazowe. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do dnia 30 września 2011r.

8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie na potrzeby konkursu oraz w celach niekomercyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego

Załącznik do Regulaminu konkursu Ekobobas – Wzór zgłoszenia konkursowego


Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (opiekuna dziecka):
Imię i nazwisko dziecka znajdującego się na zdjęciu:
Adres Uczestnika Konkursu:
Telefon kontaktowy:
O pieluchach wielorazowych dowiedziałam/em się z ....

Ja ....(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)...., oświadczam, że jestem autorem/autorką nadesłanych zdjęć konkursowych i posiadam do nich prawa autorskie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz