19.4.11

Rodzić po ludzku - publikacje, informacje

Może nie wszyscy wiedzą, że na stronie fundacji Rodzić po ludzku, można ściągnąć publikacje dotyczące porodu naturalnego, bólu porodowego, nacinania krocza, pierwszym kontakcie matki z dzieckiem po porodzie i inne ważne informacje. Zajrzyjcie tu.
W naszej Mamotece mamy w wersji papierowej broszurę o bólu porodowym - polecamy i zachęcamy do wypożyczania.
Przypominamy, że od 8 kwietnia, każda z mam, która wyrazi chęć rodzenia w domowych warunkach, po uprzednim zawiadomieniu położnej o dacie porodu, bez żadnych prawnych komplikacji będzie mogła wydać na świat swojego potomka we własnym mieszkaniu. Jak czytamy w rozporządzeniu, nowe regulacje określają m.in. możliwość wyboru miejsca porodu (także poza szpitalem) i osoby sprawującej opiekę medyczną. Przepisy podkreślają fakt, że rodząca ma prawo do informacji o wszystkich sposobach łagodzenia bólu, a także zapewniony kontakt z noworodkiem. Według rozporządzenia, odpowiedzialność zawodową w zakresie: oceny sytuacji położniczej, prowadzenia porodu, oceny stanu matki i noworodka, ponosi osoba sprawująca opiekę nad rodzącą. W przypadku porodu w domu - położna. Niestety w tym przypadku poród nie będzie refundowany przez NFZ, więc przyszłe mamy będą musiały zapłacić za poród nadal z własnej kieszeni. W razie niespodziewanych komplikacji, położna powinna niezwłocznie przekazać rodzącą pod opiekę lekarza ginekologa.
Dla mam rodzących w szpitalu nowe rozporządzenie oznacza, że mogą same zadecydować o pozycji, w jakiej chcą rodzić. I co jest istotne, muszą być informowane o wszelkich interwencjach personelu.
"Warto być świadomym swoich praw. Matka ma prawo do kontaktu z nowo narodzonym dzieckiem, co najmniej przez 2 godziny. Bliski kontakt ciała matki uspokaja malucha po szoku narodzin. Wciąż jednak możliwość przytulenia dziecka tuż po porodzie zależy głównie od lekarzy i personelu. Przyzwyczajenia do natychmiastowego umycia, zważenia, zmierzenia i ubrania noworodka, w niektórych szpitalach są bardzo silne.
To samo może się stać z prawem do wyboru pozycji rodzenia. Kobieta podczas silnego bólu może nie mieć siły protestować przeciwko przyjęciu pozycji na plecach. Prawo daje teraz możliwość do rodzenia w kucki, na stojąco. Według upodobań rodzącej, a nie wygody personelu.
Niestety rozporządzenie nie daje jeszcze kobiecie praw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Według Naczelnej Rady Lekarskiej znieczulenie powinno zostać włączone do koszyka świadczeń. Przyszłość pokaże.
Akcja "Rodzić po ludzku" nie uda się bez kobiet. To one muszą być świadome swoich praw. Ministerstwu i NFZ pozostaje zadbanie, aby wszelkie standardy były przestrzegane."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz