21.1.11

Akademia Aktywnych Kobiet

Projekt "Akademia Aktywnych Kobiet" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy niepracujące kobiety zamieszkałe w woj. opolskim na pięciomiesięczne bezpłatne kursy:

1. Profesjonalna Księgowa
- kurs księgowości komputerowej z modułem Płatnika, kurs języka angielskiego zakończony międzynarodowym egzaminem TOEIC, kurs aktywnego poszukiwania pracy oraz kurs kształtowania podstawowych kompetencji pracownika
- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne

2. Profesjonalny pracownik działu handlowego
- kurs "Nowoczesny handlowiec", kurs obsługi urządzeń fiskalnych, kurs obsługi komputera, kurs obsługi programu magazynowo-sprzedażowego, kurs języka angielskiego, kurs kształtowania podstawowych kompetencji pracownika oraz kurs aktywnego poszukiwania pracy
- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne

3. Profesjonalny pracownik biurowy
- kursy "Obsługa programów biurowych", kurs "Obsługa urządzeń biurowych", Etyka w biznesie, kurs języka angielskiego zakończony międzynarodowym egzaminem TOEIC, kurs podstawowych kompetencji pracownika oraz kurs aktywnego poszukiwania pracy
- doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego
 
Zapewniamy opiekę nad dziećmi małoletnimi (1-7 lat) podczas trwania kursu.
W ramach projektu przewidziano stypendium za uczestnictwo w szkoleniu ok. 800zł przy 100% frekwencji.

Rekrutacja: 02-02-2011 - 18-02-2011
Kursy rozpoczynają się we marcu 2011

Kandydatki muszą być kobietami bezrobotnymi (dopuszczalne jest zarejestrowanie w PUP), nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zamieszkałymi na terenie woj. opolskiego (stale, bądź tymczasowo), być w wieku produkcyjnym 18-59, nie będąca studentką studiów lub szkoły dziennej, nie ubezpieczoną w KRUS, nie posiadającą ustalonego prawa do emerytury.

Formularze rekrutacyjne znajdują się w siedzibach szkoły lub na stronie internetowej www.junior.opole.pl (zakładka Projekty EFS)

kontakt: 77 45 77 667

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz