10.2.10

Szkolenia - c.d.

Tym razem jednak bezpłatne szkolenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych, które chcą podnosić i/lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt przewiduje przeszkolenie prawie 300 osób w ramach 32 kursów prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu. Typy kursów/szkoleń:


-kurs przygotowawczy do egzaminów na świadectwa kwalifikacyjne "D" (dozór) i "E" (eksploatacja)

-kurs elektromonterów w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych

-kurs fryzjerski podnoszący kwalifikacje na główkach treningowych-certyfikat BERGMANNA

-kurs stylizacji paznokci - certyfikat w zakresie stylizacji paznokci-nabycie nowych umiejętności

-kurs-fryzjerstwo kompleksowe obejmujące nowe trendy w strzyżeniu damskim, w strzyżeniu męskim, koloryzacji, stylizacji,upięć,koki,wizaż twarzy-zadanie zlecone

-kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

-kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

-kurs księgowości małej firmy

-kurs-podstawy programowania i obsługi maszyn CNC – Tokarka i Frezarka

-kurs podstawowy z florystyki

-kurs AUTOCADA

-kurs księgowości z wykorzystaniem programów Płatnik i Rachmistrz

-szkolenie w zakresie sprzedaży przez Internet

-kursy językowe

Kursy i szkolenia będą realizowane po godzinach pracy w lokalizacjach najbardziej odpowiednich ze względu na miejsce pracy lub zamieszkania uczestników kursu/szkolenia. Zajęcia będą miały formę wykładów, warsztatów oraz zajęć praktycznych. Dokumentem ukończenia będzie certyfikat lub dokument potwierdzający uprawnienia zgodnie z odrębnymi przepisami. Dla grup,które wyrażą chęć odbycia kursu/szkolenia przez Internet,zostanie udostępniona platforma e-Learningowa i zastosowana metoda kształcenia blended learning. Uczestnikom szkoleń zostaną zrefundowane koszty dojazdu(cena biletu PKP II klasa, PKS, MZK). Zapewniona zostanie możliwość zwrotu kosztów za opiekę nad osobami zależnymi. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
W lutym rozpocznie się kurs angielskiego i przygotowanie do egzaminu z wystawiania świadectw energetycznych. Wciąż trwa nabór (preferowane są osoby po 45 roku życia oraz kobiety)!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz